Porozumienie z PSW

28 września 2021 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Bialskopodlaską Izbą Gospodarczą a Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej o zacieśnieniu trwającej współpracy. Przyjęto następujący zakres współpracy: współpraca i utrwalanie relacji pomiędzy środowiskiem akademickim, a środowiskiem biznesu; doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów nauczania, programów praktyk Więcej…

Spotkanie dotyczące projektu rządowego programu Polski Ład.

13 września 2021 r. w siedzibie BPIG odbyło się spotkanie Rady Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej, Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców „Podlasie” i przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia Przewoźników z Posłami Marcinem Duszkiem i Dariuszem Stefaniukiem. Celem spotkania było omówienie i przedyskutowanie propozycji rozwiązań podatkowych i innych uregulowań fiskalnych zawartych w rządowym programie Polski Więcej…

Uchrońmy podatek liniowy! – Petycja Rzecznika MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca się z apelem o podpisywanie petycji, której celem jest zebranie podpisów przeciwko niekorzystnym zmianom w podatku liniowym planowanym w Polskim Ładzie. „– Proponowana przez rząd reforma podnosi obciążenia przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym prawie o 50%, z obecnych 19% do 28% bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku (30 tysięcy złotych). W praktyce Więcej…

Wyniki konkursu „Nagroda Biznesowa BPIG – Edycja IX – za 2020 rok”

Wczoraj, 1 lipca 2021 roku, miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie statuetek Nagrody Biznesowej Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej (BPIG) – Edycja IX – za 2020 rok. Patronem Honorowym Konkursu był Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski. Do Kapituły IX edycji Konkursu Nagrody Biznesowej BPIG prezes BPIG Leszek Horeglad zaprosił: Michała Więcej…

Ogłoszenie konkursu Nagroda Biznesowa BPIG – Edycja IX – za 2020 r.

Nagroda Biznesowa BPIG – Konkurs Bialskopodlaska Izba Gospodarcza, Prezydent Miasta Biała Podlaska i Starosta Bialski informują o ogłoszeniu konkursu Nagroda Biznesowa BPIG Edycja IX – za 2020 rok w kategoriach: Innowacyjna Firma Lider Przedsiębiorczości Przedsiębiorca Roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 roku. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 83 Więcej…