Porozumienie z PSW

28 września 2021 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Bialskopodlaską Izbą Gospodarczą a Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej o zacieśnieniu trwającej współpracy. Przyjęto następujący zakres współpracy: współpraca i utrwalanie relacji pomiędzy środowiskiem akademickim, a środowiskiem Czytaj dalej…