Władze

Rada Izby:

Prezydium:
Eugeniusz Izdebski- Prezes
Jerzy Jaworski- Wiceprezes
Jarosław Łepecki- Wiceprezes
Józef Szeptycki- Sekretarz
Waldemar Malesa- Skarbnik

Członkowie:
Barbara Chwesiuk
Marek Łysakowski
Dorota Sobolewska
Artur Zaborowski
Wojciech Zalewski

Komisja Rewizyjna:

Marian Ściuba
Wiesław Harasimiuk
Aleksander Kompa
Agnieszka Łukaszuk
Zbigniew Motyka