Władze

Prezydium Rady BPIG:

Leszek Horeglad – Prezes
Jerzy Jaworski – Wiceprezes
Jarosław Łepecki – Wiceprezes
Józef Szeptycki – Sekretarz
Waldemar Malesa – Skarbnik

Członkowie Rady BPIG:

Barbara Chwesiuk
Eugeniusz Izdebski
Dorota Sobolewska
Artur Zaborowski
Wojciech Zalewski

Komisja Rewizyjna:

Marian Ściuba – przewodniczący
Wiesław Harasimiuk
Aleksander Kompa
Agnieszka Łukaszuk
Zbigniew Motyka