Bialski Kongres Przedsiębiorczości

.


II Bialski Kongres Przedsiębiorczości – 24-25 czerwca 2024 r.

W dniach 24-25 czerwca 2024 roku w Akademii Bialskiej odbędzie się II Bialski Kongres Przedsiębiorczości organizowany przez Bialskopodlaską Izbę Gospodarczą, Akademię Bialską im. Jana Pawła II oraz Miasto Biała Podlaska.

Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Lubelski oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Cele Kongresu to:

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Południowego Podlasia, jako dogodnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ustawowej wolności i przyjaznych rozwiązań tworzonych przez samorządy lokalne,
  • możliwość konfrontacji poglądów dotyczących założeń strategicznych rozwoju Południowego Podlasia,
  • umożliwienie przedsiębiorcom zrzeszonym w ramach BPIG zapoznania się z rządowymi i samorządowymi planami rozwoju terenów Polski środkowo-wschodniej,
  • prezentacja potencjału badawczego Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II (Centrum Analiz Biznesowych, Inkubator Innowacyjności 4.0 AB),

Bialski Kongres Przedsiębiorczości będzie platformą dyskusji w czterech sesjach tematycznych:

  • Polska gospodarka wschodzącą gwiazdą Unii Europejskiej; region Polski Wschodniej – nowe możliwości rozwoju oraz rosnący potencjał inwestycyjny,
  • Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego regionu Południowego Podlasia. Nowy Jedwabny Szlak i drogi szybkiego ruchu warunkiem wykorzystania potencjału logistycznego i transportowego regionu,
  • Rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze i zielona energia – dodatkowe atuty regionu Południowego Podlasia,
  • Czynniki zwiększające atrakcyjność inwestycyjną regionu. Rola samorządów terytorialnych w tworzeniu zachęt dla przyszłych inwestorów.

Ponadto samorządy terytorialne lokalnych miast i gmin wiejskich zaprezentują potencjał inwestycyjny regionu.

Bialski Kongres Przedsiębiorczości umożliwi wymianę doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych uwarunkowań i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w regionie Południowego Podlasia. Kongres stanowić będzie ważne dla rozwoju zrównoważonego i inteligentnego forum wymiany wiedzy między przedstawicielami gospodarki, rządu, samorządu oraz szkolnictwa wyższego.

Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi będzie wręczenie Nagród Biznesowych Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej.


Bialski Kongres Przedsiębiorczości 2022