Laureaci V edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2016 r.:

Laureaci V edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2016 r.:

W kategorii „Innowacyjna Firma”:

Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Robót Elektrycznych i Telekomunikacyjnych „ELTEL” Sp. z o.o.

Spółka ELTEL z siedzibą w Białej Podlaskiej opanowała nowy innowacyjny zakres usług obejmujący ekspertyzy, oceny techniczne wykonanych robót, serwisowanie, projektowanie i budowę elektrowni fotowoltaicznych. W ostatnim czasie zainwestowała w budowę Odnawialnego Źródła Energii i uruchomiła w miejscowości Woroniec elektrownię fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 1MWp. Nowy innowacyjny zakres usług wymagał podniesienia przez kadrę inżynierską kwalifikacji technicznych, co też nastąpiło, m.in. na Politechnice Warszawskiej.

W kategorii „Lider Przedsiębiorczości”:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Sto procent udziałów w PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej należy do Gminy Miejskiej Biała Podlaska, przychody przekroczyły w ub. roku 26 mln zł, a wynik finansowy netto zamknął się kwotą blisko 1,5 mln zł. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej ogrzewa 1112 000 m2powierzchni budynków, w tym 734 tys. m2mieszkań. W 2016 r. wyprodukowało blisko 600 tys. GJ ciepła. Przedsiębiorstwo wdrożyło system wizualizacji, sterowania i nadzoru prawidłowości pracy systemu ciepłowniczego. Jest również na etapie wdrażania systemu zdalnego odczytu liczników ciepła. Na przestrzeni ostatnich lat PEC ograniczył ilość spalanego węgla o ok. 30%. Stosując nowoczesne technologie sterowania procesu spalania, znacząco podniesiono sprawność wytwarzania ciepła i przedsiębiorstwo nie przekracza dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do otoczenia.

Ponadto PEC w sposób ciągły prowadzi działania zmierzające do ograniczenia strat przesyłu energii cieplnej. Wymieniono wszystkie stare, mało efektywne węzły ciepłownicze na nowe wysokosprawne pracujące z zastosowaniem układów automatycznej regulacji. Wymieniono ok. 60% sieci kanałowych na nowoczesne technologie rur preizolowanych. Wszystkie aktywności przedsiębiorstwa są drogą do bezemisyjnego funkcjonowania w otoczeniu.

W kategorii „Przedsiębiorca Roku”:

Pan Leon Sosiński prezes grupy BIASOV

Leon Sosiński od 1982 r. pracuje nieprzerwanie jako menadżer w bialskich firmach. W 1991 r. założył wspólnie z Janem Przygrodzkim sp. z o.o. Biasov, która prowadzi centrum handlowe w branży meblarskiej, a także produkcję mebli w fabryce w Terebeli. W grupie firm powstały kolejne: Epico Sp. z o.o. oraz Invest Biasov Sp. z o.o. Sp. Jawna. W ubiegłym roku spółka rozbudowała centrum handlowe, oddając do użytku obiekt o powierzchni ok. 1200 mkw. przy ul. Sidorskiej 100A. Warto podkreślić, że firmy prowadzone przez Leona Sosińskiego otrzymały liczne nagrody za działalność biznesową oraz charytatywną.

Laureaci VII edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2018r.
Laureaci VI edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2017r.
Laureaci V edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2016r.
Laureaci IV edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2015r.
Laureaci III edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2014r.
Laureaci II edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2013r.
Laureaci I edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2012r.