Laureaci V edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2016 r.:

Laureaci V edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2016 rok:

W kategorii „Innowacyjna Firma”:

Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Robót Elektrycznych i Telekomunikacyjnych „ELTEL” Sp. z o.o.

Spółka ELTEL z siedzibą w Białej Podlaskiej opanowała nowy innowacyjny zakres usług obejmujący ekspertyzy, oceny techniczne wykonanych robót, serwisowanie, projektowanie i budowę elektrowni fotowoltaicznych. W ostatnim czasie zainwestowała w budowę Odnawialnego Źródła Energii i uruchomiła w miejscowości Woroniec elektrownię fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 1MWp. Nowy innowacyjny zakres usług wymagał podniesienia przez kadrę inżynierską kwalifikacji technicznych, co też nastąpiło, m.in. na Politechnice Warszawskiej.

W kategorii „Lider Przedsiębiorczości”:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Sto procent udziałów w PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej należy do Gminy Miejskiej Biała Podlaska, przychody przekroczyły w ub. roku 26 mln zł, a wynik finansowy netto zamknął się kwotą blisko 1,5 mln zł. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej ogrzewa 1112 000 m2powierzchni budynków, w tym 734 tys. m2mieszkań. W 2016 r. wyprodukowało blisko 600 tys. GJ ciepła. Przedsiębiorstwo wdrożyło system wizualizacji, sterowania i nadzoru prawidłowości pracy systemu ciepłowniczego. Jest również na etapie wdrażania systemu zdalnego odczytu liczników ciepła. Na przestrzeni ostatnich lat PEC ograniczył ilość spalanego węgla o ok. 30%. Stosując nowoczesne technologie sterowania procesu spalania, znacząco podniesiono sprawność wytwarzania ciepła i przedsiębiorstwo nie przekracza dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do otoczenia.

Ponadto PEC w sposób ciągły prowadzi działania zmierzające do ograniczenia strat przesyłu energii cieplnej. Wymieniono wszystkie stare, mało efektywne węzły ciepłownicze na nowe wysokosprawne pracujące z zastosowaniem układów automatycznej regulacji. Wymieniono ok. 60% sieci kanałowych na nowoczesne technologie rur preizolowanych. Wszystkie aktywności przedsiębiorstwa są drogą do bezemisyjnego funkcjonowania w otoczeniu.

W kategorii „Przedsiębiorca Roku”:

Pan Leon Sosiński prezes grupy BIASOV

Leon Sosiński od 1982 r. pracuje nieprzerwanie jako menadżer w bialskich firmach. W 1991 r. założył wspólnie z Janem Przygrodzkim sp. z o.o. Biasov, która prowadzi centrum handlowe w branży meblarskiej, a także produkcję mebli w fabryce w Terebeli. W grupie firm powstały kolejne: Epico Sp. z o.o. oraz Invest Biasov Sp. z o.o. Sp. Jawna. W ubiegłym roku spółka rozbudowała centrum handlowe, oddając do użytku obiekt o powierzchni ok. 1200 mkw. przy ul. Sidorskiej 100A. Warto podkreślić, że firmy prowadzone przez Leona Sosińskiego otrzymały liczne nagrody za działalność biznesową oraz charytatywną.


Laureaci X edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2021r.

Laureaci IX edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2020r.

Laureaci VIII edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2019r.

Laureaci VII edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2018r.

Laureaci VI edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2017r.

Laureaci IV edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2015r.

Laureaci III edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2014r.

Laureaci II edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2013r.

Laureaci I edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2012r.