Laureaci VII edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2018 r.:

Laureaci VII edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2018 r.:

W kategorii „Innowacyjna firma” Nagrodę Biznesową BPIG otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej.

Stowarzyszenie „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej jest organizacją pożytku publicznego, która od 12 lat niesie pomoc dzieciom i młodzieży autystycznej oraz wspiera rodziny z problemem autyzmu. W sumie obejmuje wsparciem ponad 200 osób z terenu miasta Biała Podlaska oraz północnej części woj. lubelskiego, zatrudnia ponad 130 wykwalifikowanych specjalistów i jest jedyną organizacją niosącą tak kompleksową pomoc na obszarze Polski wschodniej.

Stowarzyszenie nie spoczęło jednak na laurach i w oparciu o nabyte doświadczenia podjęło ogromne wyzwanie polegające na budowie pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, inwestycji innowacyjnej w skali kraju, która zakłada pomoc na wszystkich etapach życia osób z autyzmem. Przyjęte podczas budowy obiektu rozwiązania są wzorcowe dla innych jednostek, które planują tego rodzaju inwestycje. Zarówno lokalizacja obiektu, jak i zastosowane rozwiązania architektoniczne, rozkład pomieszczeń, ich kolorystyka, wykończenie i wyposażenie wnętrz uwzględniają potrzeby osób z autyzmem wynikające z ich zaburzeń.

Centrum składać się będzie z uzupełniających się ośrodków tworzących kompleks połączonych funkcjonalnie obiektów. Pierwszymi są Ośrodek Terapii i Diagnostyki oraz Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, które zostały uroczyście otwarte w maju bieżącego roku. W kolejnych powstaną: budynek Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Mieszkania Treningowe – Dom Pobytu Stałego dla Osób Dorosłych z Autyzmem.

​W kategorii „Lider przedsiębiorczości” Nagrodę Biznesową BPIG otrzymała Wipasz S.A.

Wipasz S.A. to największy polski producent paszy i lider w produkcji świeżego mięsa z kurczaka. Firma w 100% oparta na polskim kapitale, która dzięki pełnej integracji procesu produkcyjnego oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii, dostarcza swoim klientom produkty spełniające najwyższe normy jakościowe.

Wipasz S.A. produkuje rocznie w pięciu wytwórniach zlokalizowanych w całej Polsce ponad milion ton paszy dla drobiu, trzody i bydła. Zakład Drobiarski w Mławie – najnowocześniejszy tego typu zakład w Europie – wytwarza dziennie ponad 440 ton mięsa z kurczaka. Ale co najistotniejsze dla naszego regionu – w lipcu uruchomiony zostanie Zakładu Drobiarskiego w Międzyrzecu Podlaskim, po którego pełnym uruchomieniu moce ubojowe wzrosną do 2,5 mln ptaków na tydzień.

W kategorii „Przedsiębiorca roku” Nagrodę Biznesową BPIG otrzymał Leszek Horeglad.

Leszek Horeglad, od zawsze związany z naszym regionem, aktywność zawodową rozpoczął 45 lat temu, jako świeżo upieczony młody inżynier w Rejonie Dróg Publicznych w Białej Podlaskiej, w którym przepracował do 1989 r. Transformacja ustrojowa oraz rodzące się nowe możliwości stały się zalążkiem założenia i powstania spółki PHUB TRASA, która zgodnie z wykształceniem Leszka Horeglada zajmowała się projektowaniem i budową dróg, jako jedna z pierwszych tego typu działalności w wolnej Polsce. Wraz z upływającym czasem, wykorzystując sprzyjające położenie graniczne, spółka zaczęła rozszerzać swoją działalność o wymianę handlową z byłymi republikami Związku Radzieckiego.

Rok 2001 wpisał się grubą czcionka w karierze Leszka Horeglada, w którym to w wyniku prywatyzacji staje się on większościowym udziałowcem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych SA w Białej Podlaskiej, firmy, w której jako młody inżynier zaczynał swoją zawodową karierę. Rozkwit wymiany towarowej ze Wschodem, ciągła potrzeba zmian i rozwoju, wpłynęły na dalszą dywersyfikację działalności poprzez wybudowanie w 2005 r. jednego z pierwszych prywatnych Terminali Przeładunkowych – TERMINALA ALEKSANDRA w Małaszewiczach.

Dziś Leszek Horeglad to szereg niezależnych ale współpracujących ze sobą spółek zajmujących się: budową dróg i mostów, produkcją masy bitumicznej, betonu i galanterii betonowej, bezpośrednim importem surowców naturalnych, przeładunkiem: węgla, koksu, gazu, nawozów i kruszyw  mineralnych, tworzących solidną markę handlowa Grupa Horeglad, zatrudniającą 250 osób, bez których, jak sam mówi, nie byłoby Leszka Horeglada

Laureaci VII edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2018r.
Laureaci VI edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2017r.
Laureaci V edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2016r.
Laureaci IV edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2015r.
Laureaci III edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2014r.
Laureaci II edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2013r.
Laureaci I edycji Nagrody Biznesowej BPIG
ZA 2012r.