Laureaci VII edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2018 r.:

Laureaci VII edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2018 r.:

W kategorii „Innowacyjna firma” Nagrodę Biznesową BPIG otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej.

Stowarzyszenie „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej jest organizacją pożytku publicznego, która od 12 lat niesie pomoc dzieciom i młodzieży autystycznej oraz wspiera rodziny z problemem autyzmu. W sumie obejmuje wsparciem ponad 200 osób z terenu miasta Biała Podlaska oraz północnej części woj. lubelskiego, zatrudnia ponad 130 wykwalifikowanych specjalistów i jest jedyną organizacją niosącą tak kompleksową pomoc na obszarze Polski wschodniej.

Stowarzyszenie nie spoczęło jednak na laurach i w oparciu o nabyte doświadczenia podjęło ogromne wyzwanie polegające na budowie pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, inwestycji innowacyjnej w skali kraju, która zakłada pomoc na wszystkich etapach życia osób z autyzmem. Przyjęte podczas budowy obiektu rozwiązania są wzorcowe dla innych jednostek, które planują tego rodzaju inwestycje. Zarówno lokalizacja obiektu, jak i zastosowane rozwiązania architektoniczne, rozkład pomieszczeń, ich kolorystyka, wykończenie i wyposażenie wnętrz uwzględniają potrzeby osób z autyzmem wynikające z ich zaburzeń.

Centrum składać się będzie z uzupełniających się ośrodków tworzących kompleks połączonych funkcjonalnie obiektów. Pierwszymi są Ośrodek Terapii i Diagnostyki oraz Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, które zostały uroczyście otwarte w maju bieżącego roku. W kolejnych powstaną: budynek Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Mieszkania Treningowe – Dom Pobytu Stałego dla Osób Dorosłych z Autyzmem.

​W kategorii „Lider przedsiębiorczości” Nagrodę Biznesową BPIG otrzymała Wipasz S.A.

Wipasz S.A. to największy polski producent paszy i lider w produkcji świeżego mięsa z kurczaka. Firma w 100% oparta na polskim kapitale, która dzięki pełnej integracji procesu produkcyjnego oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii, dostarcza swoim klientom produkty spełniające najwyższe normy jakościowe.

Wipasz S.A. produkuje rocznie w pięciu wytwórniach zlokalizowanych w całej Polsce ponad milion ton paszy dla drobiu, trzody i bydła. Zakład Drobiarski w Mławie – najnowocześniejszy tego typu zakład w Europie – wytwarza dziennie ponad 440 ton mięsa z kurczaka. Ale co najistotniejsze dla naszego regionu – w lipcu uruchomiony zostanie Zakładu Drobiarskiego w Międzyrzecu Podlaskim, po którego pełnym uruchomieniu moce ubojowe wzrosną do 2,5 mln ptaków na tydzień.

W kategorii „Przedsiębiorca roku” Nagrodę Biznesową BPIG otrzymał Leszek Horeglad.

Leszek Horeglad, od zawsze związany z naszym regionem, aktywność zawodową rozpoczął 45 lat temu, jako świeżo upieczony młody inżynier w Rejonie Dróg Publicznych w Białej Podlaskiej, w którym przepracował do 1989 r. Transformacja ustrojowa oraz rodzące się nowe możliwości stały się zalążkiem założenia i powstania spółki PHUB TRASA, która zgodnie z wykształceniem Leszka Horeglada zajmowała się projektowaniem i budową dróg, jako jedna z pierwszych tego typu działalności w wolnej Polsce. Wraz z upływającym czasem, wykorzystując sprzyjające położenie graniczne, spółka zaczęła rozszerzać swoją działalność o wymianę handlową z byłymi republikami Związku Radzieckiego.

Rok 2001 wpisał się grubą czcionka w karierze Leszka Horeglada, w którym to w wyniku prywatyzacji staje się on większościowym udziałowcem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych SA w Białej Podlaskiej, firmy, w której jako młody inżynier zaczynał swoją zawodową karierę. Rozkwit wymiany towarowej ze Wschodem, ciągła potrzeba zmian i rozwoju, wpłynęły na dalszą dywersyfikację działalności poprzez wybudowanie w 2005 r. jednego z pierwszych prywatnych Terminali Przeładunkowych – TERMINALA ALEKSANDRA w Małaszewiczach.

Dziś Leszek Horeglad to szereg niezależnych ale współpracujących ze sobą spółek zajmujących się: budową dróg i mostów, produkcją masy bitumicznej, betonu i galanterii betonowej, bezpośrednim importem surowców naturalnych, przeładunkiem: węgla, koksu, gazu, nawozów i kruszyw  mineralnych, tworzących solidną markę handlowa Grupa Horeglad, zatrudniającą 250 osób, bez których, jak sam mówi, nie byłoby Leszka Horeglada


Laureaci X edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2021r.

Laureaci IX edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2020r.

Laureaci VIII edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2019r.

Laureaci VI edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2017r.

Laureaci V edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2016r.

Laureaci IV edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2015r.

Laureaci III edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2014r.

Laureaci II edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2013r.

Laureaci I edycji Nagrody Biznesowej BPIG
– za 2012r.