Wyniki konkursu „Nagroda Biznesowa BPIG – edycja VIII – za 2019 rok”

Opublikowane przez admin w dniu

27 sierpnia 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków BPIG a po nim tradycyjnie już uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie statuetek Nagrody Biznesowej BPIG. Kapituła Nagrody Biznesowej BPIG – VIII edycji – za 2019 rok – w składzie:

Pan Michał Litwiniuk Prezydent Miasta Biała Podlaska – Współorganizator, Pan Mariusz Filipiuk Starosta Bialski – Współorganizator, Pani Helena Wasilewska Prezes Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej – Partnera Nagrody, Pani Barbara Chwesiuk, Pan Waldemar Malesa, Pan Jarosław Łepecki – Wiceprzewodniczący i Pan Leszek Horeglad Prezes BPIG i zarazem Przewodniczący Kapituły – nagrodziła:

w kategorii „Innowacyjna Firma” KT&M Spółkę z o.o.;

w kategorii „Lider Przedsiębiorczości”Zakład Wyrobów Wędliniarskich „Wysokie” s.c. Jerzy Wysokiński, Artur Kozakiewicz;

w kategorii „Przedsiębiorca Roku”Panią Mirosławę Ładniak – właścicielkę firmy Usługi Gastronomiczne „Diana”.

Więcej informacji o laureatach w zakładce: „Nagroda Biznesowa – Laureaci VIII edycji – za 2019 rok”.

Serdecznie gratulujemy Laureatom!

Wyjątkowym punktem uroczystości było wręczenie Panu Eugeniuszowi Izdebskiemu, wieloletniemu prezesowi BPIG, odznaki „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”. Taką odznakę postanowił przyznać Panu Eugeniuszowi Izdebskiemu Zarząd Powiatu Bialskiego i Rada Powiatu w Białej Podlaskiej. Odznakę tą wręczył Pan Daniel Dragan, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskiego.

Gratulujemy!

Laureaci Nagrody Biznesowej BPIG – edycji VIII – za 2019 rok
W kategorii „Innowacyjna firma” w imieniu KT&M Spółki z o.o. nagrodę odbierają
Pan Kamil Twarowski i Pan Krzysztof Twarowski.
Nagrodę w kategorii „Lider Przedsiębiorczości” w imieniu Zakładu Wyrobów Wędliniarskich „Wysokie” s.c. odbierają Pani Karolina Wysokińska i Pan Michał Kot.
Nagrodę w kategorii „Przedsiębiorca Roku” odbiera Pani Mirosława Ładniak
wraz z synem Panem Arkadiuszem Ładniakiem.
Odznakę „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” Panu Eugeniuszowi Izdebskiemu wręczył Pan Daniel Dragan wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskiego.
Kategorie: Aktualności