Władze

Zarząd BPIG:

Jarosław Łepecki – Prezes
Magdalena Jaworska-Kucharczuk – Wiceprezes
Artur Zaborowski – Sekretarz
Renata Kozioł – Skarbnik

Członkowie Rady BPIG:

Paweł Domański
Leszek Horeglad
Janusz Kawka
Tomasz Kułakowski
Łukasz Sosiński
Wojciech Zalewski

Komisja Rewizyjna:

Józef Szeptycki – przewodniczący
Agnieszka Łukaszuk – sekretarz
Wojciech Wasilewski
Waldemar Zawistowski