Bialski Kongres Przedsiębiorczości 2022

27 czerwca 2022 roku odbyła się regionalna konferencja gospodarcza BIALSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Organizatorami wydarzenia byli: Bialskopodlaska Izba Gospodarcza w Białej Podlaskiej oraz Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

     Cele Kongresu:

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Południowego Podlasia, jako dogodnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ustawowej wolności i przyjaznych rozwiązań tworzonych przez samorządy lokalne,
  • możliwość konfrontacji poglądów dotyczących założeń strategicznych rozwoju Południowego Podlasia,
  • umożliwienie przedsiębiorcom zrzeszonym w ramach BPIG zapoznania się z rządowymi i samorządowymi planami rozwoju terenów Polski środkowo-wschodniej,
  • prezentacja potencjału badawczego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II,
  • prezentacja wyników badań przedsiębiorstw z regionu Południowego Podlasia w zakresie potencjału i barier rozwoju, w tym w obszarze innowacyjności.


Bialski Kongres Przedsiębiorczości był platformą dyskusji w czterech sesjach:

sesja plenarna
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Polski Wschodniej w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych.

sesja pierwsza
Rozbudowa parku logistycznego w Małaszewiczach na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku cywilizacyjną szansą regionu Południowego Podlasia.

 sesja druga
Autostrada do wschodniej granicy Państwa i rozbudowa sieci lokalnych dróg warunkiem wykorzystania potencjału logistyczno – przeładunkowego regionu.

sesja trzecia
Strategia rozwoju Województwa Lubelskiego i jej przełożenie na rozwój Południowego Podlasia. Przedsiębiorczość i samorząd terytorialny – dwa uzupełniające się elementy wspierające rozwój Południowego Podlasia.

   Bialski Kongres Przedsiębiorczości umożliwił wymianę doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych uwarunkowań i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w regionie Południowego Podlasia. Kongres stanowił ważne dla rozwoju zrównoważonego i inteligentnego forum wymiany wiedzy między przedstawicielami gospodarki, rządu, samorządu oraz szkolnictwa wyższego.