Nagroda Biznesowa BPIG

Laureaci VII edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2018 r.:

W kategorii „Innowacyjna firma” Nagrodę Biznesową BPIG otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej.

Stowarzyszenie „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej jest organizacją pożytku publicznego, która od 12 lat niesie pomoc dzieciom i młodzieży autystycznej oraz wspiera rodziny z problemem autyzmu. W sumie obejmuje wsparciem ponad 200 osób z terenu miasta Biała Podlaska oraz północnej części woj. lubelskiego, zatrudnia ponad 130 wykwalifikowanych specjalistów i jest jedyną organizacją niosącą tak kompleksową pomoc na obszarze Polski wschodniej.

Stowarzyszenie nie spoczęło jednak na laurach i w oparciu o nabyte doświadczenia podjęło ogromne wyzwanie polegające na budowie pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, inwestycji innowacyjnej w skali kraju, która zakłada pomoc na wszystkich etapach życia osób z autyzmem. Przyjęte podczas budowy obiektu rozwiązania są wzorcowe dla innych jednostek, które planują tego rodzaju inwestycje. Zarówno lokalizacja obiektu, jak i zastosowane rozwiązania architektoniczne, rozkład pomieszczeń, ich kolorystyka, wykończenie i wyposażenie wnętrz uwzględniają potrzeby osób z autyzmem wynikające z ich zaburzeń. 

Centrum składać się będzie z uzupełniających się ośrodków tworzących kompleks połączonych funkcjonalnie obiektów. Pierwszymi są Ośrodek Terapii i Diagnostyki oraz Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, które zostały uroczyście otwarte w maju bieżącego roku. W kolejnych powstaną: budynek Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Mieszkania Treningowe – Dom Pobytu Stałego dla Osób Dorosłych z Autyzmem.

​W kategorii „Lider przedsiębiorczości” Nagrodę Biznesową BPIG otrzymała Wipasz S.A.

Wipasz S.A. to największy polski producent paszy i lider w produkcji świeżego mięsa z kurczaka. Firma w 100% oparta na polskim kapitale, która dzięki pełnej integracji procesu produkcyjnego oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii, dostarcza swoim klientom produkty spełniające najwyższe normy jakościowe.

Wipasz S.A. produkuje rocznie w pięciu wytwórniach zlokalizowanych w całej Polsce ponad milion ton paszy dla drobiu, trzody i bydła. Zakład Drobiarski w Mławie – najnowocześniejszy tego typu zakład w Europie – wytwarza dziennie ponad 440 ton mięsa z kurczaka. Ale co najistotniejsze dla naszego regionu – w lipcu uruchomiony zostanie Zakładu Drobiarskiego w Międzyrzecu Podlaskim, po którego pełnym uruchomieniu moce ubojowe wzrosną do 2,5 mln ptaków na tydzień.

W kategorii „Przedsiębiorca roku” Nagrodę Biznesową BPIG otrzymał Leszek Horeglad.

Leszek Horeglad, od zawsze związany z naszym regionem, aktywność zawodową rozpoczął 45 lat temu, jako świeżo upieczony młody inżynier w Rejonie Dróg Publicznych w Białej Podlaskiej, w którym przepracował do 1989 r. Transformacja ustrojowa oraz rodzące się nowe możliwości stały się zalążkiem założenia i powstania spółki PHUB TRASA, która zgodnie z wykształceniem Leszka Horeglada zajmowała się projektowaniem i budową dróg, jako jedna z pierwszych tego typu działalności w wolnej Polsce. Wraz z upływającym czasem, wykorzystując sprzyjające położenie graniczne, spółka zaczęła rozszerzać swoją działalność o wymianę handlową z byłymi republikami Związku Radzieckiego.

Rok 2001 wpisał się grubą czcionka w karierze Leszka Horeglada, w którym to w wyniku prywatyzacji staje się on większościowym udziałowcem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych SA w Białej Podlaskiej, firmy, w której jako młody inżynier zaczynał swoją zawodową karierę. Rozkwit wymiany towarowej ze Wschodem, ciągła potrzeba zmian i rozwoju, wpłynęły na dalszą dywersyfikację działalności poprzez wybudowanie w 2005 r. jednego z pierwszych prywatnych Terminali Przeładunkowych – TERMINALA ALEKSANDRA w Małaszewiczach.

Dziś Leszek Horeglad to szereg niezależnych ale współpracujących ze sobą spółek zajmujących się: budową dróg i mostów, produkcją masy bitumicznej, betonu i galanterii betonowej, bezpośrednim importem surowców naturalnych, przeładunkiem: węgla, koksu, gazu, nawozów i kruszyw  mineralnych, tworzących solidną markę handlowa Grupa Horeglad, zatrudniającą 250 osób, bez których, jak sam mówi, nie byłoby Leszka Horeglada.

……………………………………………………………………………………….

Laureaci VI edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2017 r.:

W kategorii „Lider Przedsiębiorczości” 2017:

MIREX – Szandecki i Marczuk s.j.
Firma z ponad dwudziestoletnią historią. Od początku działalność w branży handlu detalicznego i hurtowego części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Firma powstała 6 marca 1997 roku.
W 2002 roku Mirex zakupuje zabytkowy obiekt, tzw. “stara rzeźnia miejska” przy ul. Brzeskiej 111 w Białej Podlaskiej. Pod nadzorem konserwatora zabytków gruntownie remontuje i przekształca w siedzibę firmy. Tuż obok w latach 2003-2004 wybudowano nowoczesny budynek warsztatów, w którym swoje miejsce znalazł serwis samochodowy, stacja kontroli pojazdów i myjnia. Rozszerzenie działalności firmy o usługi.
W latach 2013-2015 przy ul. Północnej 16 rozpoczęto i zakończono budowę filii. Oficjalnie obiekt oddano do użytku klientom 1 sierpnia 2015 roku. To nowoczesny budynek usługowo-handlowy o powierzchni 3.600 m2. Usytuowano w nim serwis samochodowy z dwudziestoma stanowiskami naprawczymi, stację kontroli i myjnię.
Firma w swoich serwisach stosuje standardy Bosch Service. Stacje kontroli posiadają specjalistyczne urządzenia diagnostyczne umożliwiające zaawansowaną i sprawną diagnostykę, dostęp do dokumentacji technicznej oraz wykonywanie przeglądów okresowych.
Mirex to jedna z większych firm na terenie miasta Biała Podlaska. Zatrudnia obecnie ok. 50 doświadczonych pracowników. Co roku szkoli 10 uczniów ZDZ i Branżowej Szkoły Rzemieślniczej w zawodzie mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych. Mirex współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy dając możliwość osobom bezrobotnym odbycia stażu. Od 2017 roku takich osób było 6. Wszystkie te osoby zostały po upływie stażu zatrudnione.

W kategorii „Przedsiębiorca Roku” 2017:

Pan Edward Tomaszuk
Przygodę z biznesem i własną działalnością rozpoczął w 1978 roku. Uruchomił i otworzył pierwsze sklepy branży owocowo-warzywnej w Białej Podlaskiej. W 1987 jako jeden z nielicznych w kraju otrzymał zezwolenie na zaopatrzenie sektora państwowego. A od 1989 rozpoczyna handel ze wschodem (transakcje barterowe) w branży warzywnej.
1 lutego 1991 powstaje Pol-Kres spółka jawna; export, re-export i import owoców i warzyw oraz artykułów spożywczych. Firma postawiła na wymianę z dalekimi rynkami rosyjskimi, Białorusią i Ukrainą, również krajami bałtyckimi, handlowała też i współpracowała z wieloma firmami w krajach europejskich głównie Grecją, Holandią i Hiszpanią.
Od 1998 roku Edward Tomaszuk wspiera działalność gospodarczą syna Daniela pod firmą Pol-Kres Edwood.
Laureat Nagrody Agrobiznesmen Roku 1995 przyznawanej przez Ministra Rolnictwa.
Laureat Nagrody Złoty Fiskus 1995 nagroda Ministra Finansów.
Trzykrotny Laureat Konkursu Wawrzyn Podlasia w latach 1997-1999.
Sponsor kultury, sportu i wielu przedsięwzięć o charakterze społecznym.

……………………………………………………………………………………….

Laureaci V edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2016 r.:

W kategorii „Innowacyjna Firma”:

Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Robót Elektrycznych i Telekomunikacyjnych „ELTEL” Sp. z o.o.

Spółka ELTEL z siedzibą w Białej Podlaskiej opanowała nowy innowacyjny zakres usług obejmujący ekspertyzy, oceny techniczne wykonanych robót, serwisowanie, projektowanie i budowę elektrowni fotowoltaicznych. W ostatnim czasie zainwestowała w budowę Odnawialnego Źródła Energii i uruchomiła w miejscowości Woroniec elektrownię fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 1MWp. Nowy innowacyjny zakres usług wymagał podniesienia przez kadrę inżynierską kwalifikacji technicznych, co też nastąpiło, m.in. na Politechnice Warszawskiej.

W kategorii „Lider Przedsiębiorczości”:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Sto procent udziałów w PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej należy do Gminy Miejskiej Biała Podlaska, przychody przekroczyły w ub. roku 26 mln zł, a wynik finansowy netto zamknął się kwotą blisko 1,5 mln zł. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej ogrzewa 1112 000 m2powierzchni budynków, w tym 734 tys. m2mieszkań. W 2016 r. wyprodukowało blisko 600 tys. GJ ciepła. Przedsiębiorstwo wdrożyło system wizualizacji, sterowania i nadzoru prawidłowości pracy systemu ciepłowniczego. Jest również na etapie wdrażania systemu zdalnego odczytu liczników ciepła. Na przestrzeni ostatnich lat PEC ograniczył ilość spalanego węgla o ok. 30%. Stosując nowoczesne technologie sterowania procesu spalania, znacząco podniesiono sprawność wytwarzania ciepła i przedsiębiorstwo nie przekracza dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do otoczenia.

Ponadto PEC w sposób ciągły prowadzi działania zmierzające do ograniczenia strat przesyłu energii cieplnej. Wymieniono wszystkie stare, mało efektywne węzły ciepłownicze na nowe wysokosprawne pracujące z zastosowaniem układów automatycznej regulacji. Wymieniono ok. 60% sieci kanałowych na nowoczesne technologie rur preizolowanych. Wszystkie aktywności przedsiębiorstwa są drogą do bezemisyjnego funkcjonowania w otoczeniu.

W kategorii „Przedsiębiorca Roku”:

Pan Leon Sosiński prezes grupy BIASOV

Leon Sosiński od 1982 r. pracuje nieprzerwanie jako menadżer w bialskich firmach. W 1991 r. założył wspólnie z Janem Przygrodzkim sp. z o.o. Biasov, która prowadzi centrum handlowe w branży meblarskiej, a także produkcję mebli w fabryce w Terebeli. W grupie firm powstały kolejne: Epico Sp. z o.o. oraz Invest Biasov Sp. z o.o. Sp. Jawna. W ubiegłym roku spółka rozbudowała centrum handlowe, oddając do użytku obiekt o powierzchni ok. 1200 mkw. przy ul. Sidorskiej 100A. Warto podkreślić, że firmy prowadzone przez Leona Sosińskiego otrzymały liczne nagrody za działalność biznesową oraz charytatywną.

……………………………………………………………………………………….

Laureaci IV edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2015 rok:

W kategorii „Innowacyjna firma”:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VIKKING KTS Sp. z o.o. Firma P.W. Vikking KTS Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej stworzyła od podstaw i z sukcesem wdrożyła do produkcji innowacyjny system najwyższej jakości kompozytowych drzwi wejściowych i okien Real Wood. Produkty powstają na indywidualne zamówienie klientów. Wyróżnia je niepowtarzalny design, będąca przedmiotem międzynarodowej ochrony patentowej unikatowa dekoracja drewnopodobna Real Wood oraz legendarna odporność na warunki klimatyczne. Główne motto firmy brzmi: „Co dla innych jest nietypowe – my traktujemy jako standard, co dla innych niemożliwe – my wykonujemy na jutro”. Bo Vikking to gwarancja najwyższej jakości na pokolenia.​

W kategorii „Lider przedsiębiorczości”:

„BIO-POWER” Sp. z o.o. BIO-POWER Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim powstała w roku 2009, jako realizacja pomysłu właściciela firmy Henryka Ignaciuka na wprowadzenie na lokalny rynek energii ze źródeł odnawialnych. Pomysł ten przewidywał nie tylko budowę biogazowni, ale przede wszystkim stworzenie taniej i efektywnej technologii możliwej do wykorzystania w każdych warunkach i na tyle prostej i elastycznej w użytkowaniu, aby stała się konkurencyjna dla dostępnych na rynku technologii zachodnich. Pierwsza w Polsce oparta w stu procentach na krajowej myśli technicznej biogazownia ruszyła w 2012 r. Dziś użytkowana przez spółkę BIO-POWER BIOGAZOWNIA ZAŚCIANKI to jeden najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie oraz świecie, na dodatek proekologiczny. Zakład jest nie tylko prosty i tani w eksploatacji, ale przede wszystkim bardzo efektywny. Zastosowano w nim w pełni autorską technologię produkcji biogazu rolniczego, która pozwala w sposób bezpieczny dla środowiska przetwarzać wiele kategorii odpadów.

W kategorii „Przedsiębiorca roku” :

Jerzy Jaworski, twórca grupy firm rodzinnych SAS Jaworscy Jerzy Jaworski to przez wiele lat współwłaściciel spółki SAS Jaworscy, obecnie jej menadżer. Przez cały czas istnienia firmy miał niekwestionowany wkład w jej ciągły rozwój, dzięki czemu osiągnęła sukces na rynku – firma 6 razy z rzędu została uhonorowana prestiżową nagrodą „Gazela Biznesu”. Jerzy Jaworski działalnością gospodarczą zajmuje się od 43 lat i w podlaskim środowisku biznesowym wyróżnia się wielokierunkowością działania. Zaczął od produkcji pieczarek, następnie uprawy i suszenia warzyw, by później w branży rolniczej zająć się jeszcze hodowlą tuczu wieprzowego i drobiowego oraz wytwarzaniem pasz. W międzyczasie pojawiły się handel i usługi, a konkretnie firma JUST-AMICO Elektrohurt, a także przemysł lekki, czyli produkcja tkanin w Zakładzie Włókienniczym „Biawena” oraz konfekcja odzieżowa.

Jerzy Jaworski to również twórca Rodzinnej Grupy Kapitałowej SAS, z aktywnym udziałem członków rodziny. W tym roku mija 20 lat od powstania Centrum Handlowego SAS przy ul. Sidorskiej. Naszemu laureatowi nieobca też jest działalność charytatywna i społeczna, o czym większość z obecnych tu osób doskonale wie i może potwierdzić wieloma przykładami.

………………………………………………………………………………………

Laureaci III edycji Nagrody Biznesowej BPIG – za 2014 rok:

W kategorii „Udany start”:

Fjord Sp. z o.o.

W kategorii „Innowacyjna firma”:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.

W kategorii „Lider przedsiębiorczości”:

BIALCON S.A.

W kategorii „Przedsiębiorca roku”:

Marek Łysakowski właściciel firmy Europejski Serwis Finansowy Marek ŁysakowskiLaureaci II edycji Nagrody Biznesowej BPIG:

W kategorii „Udany start”:
WEA HOLDING POLSKA Sp. z o.o.

W kategorii „Innowacyjna firma”:
Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Montażowych „Ekoprojekt” Sp. z o.o.

W kategorii „Lider przedsiębiorczości”:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa „TRASA” Spółka z o.o.

Wyróżnienie w kategorii „Lider przedsiębiorczości”:
Firma STOL-KAR Małgorzata Kozioł.

W kategorii „Przedsiębiorca roku”:
Joanna i Robert Wojdakowscy, właściciele Przedsiębiorstwa Handlowego MILO Sp. Jawna.

Laureaci I edycji Nagrody Biznesowej BPIG:

Kategoria „Innowacyjna firma”:
Orange Computers spółka cywilna Modrzewski, Romaniuk

Kategoria „Lider przedsiębiorczości”:
PETRODOM VENNA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Kategoria „Przedsiębiorca roku”:
Kazimierz Mikołajczak, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego MIKA w Janowie Podlaskim

Kategoria „Lider przedsiębiorczości”:
PETRODOM VENNA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Kategoria „Przedsiębiorca roku”:
Kazimierz Mikołajczak, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego MIKA w Janowie Podlaskim