PKO BP S.A. Oddział 1 Biała Podlaska

PKO Bank Polski jest największym, a zarazem jednym z najstarszych polskich banków. Prestiż marki budowany był przez wiele dziesięcioleci, a z usług Banku skorzystało już kilka pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowiązują. Dlatego PKO Bank Polski chce być postrzegany jako instytucja: bezpieczna, silna i konkurencyjna na rynku, nowoczesna i innowacyjna, przyjazna dla klientów i sprawnie zarządzana, wrażliwa na materialne oraz duchowe potrzeby społeczeństwa, dbająca o rozwój jego świadomości kulturowej.Oferta usług Banku jest stale dostosowywana do zmieniających się uwarunkowań rynku oraz rosnących wymagań klientów. Chociaż konkurencja na rynku bankowym w Polsce jest bardzo silna, Bank od lat pozostaje liderem – zarówno pod względem osiągnięć na polu działalności biznesowej, jak i wyników finansowych. Pozycję tę umacnia największa sieć sprzedaży. Jednocześnie Bank rozwija alternatywne kanały dystrybucji: instaluje nowe bankomaty i uruchamia kolejne terminale. Klienci mogą korzystać z usług bankowości elektronicznej, oferowanych pod marką PKO Inteligo.PKO Bank Polski jest liderem wśród banków świadczących usługi klientom detalicznym:prowadzi najwięcej depozytów oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, zajmuje również pierwszą pozycję pod względem liczby wydawanych kart bankowych. Oprócz tego Bank jest ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Ma też znaczący udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom. Jest również najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych. Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnością ściśle bankową, świadczy usługi specjalistyczne oraz zajmuje się sprzedażą: rozmaitych produktów finansowych (takich jak fundusze emerytalne), produktów leasingowych, jednostek funduszy inwestycyjnych elektronicznych usług płatniczych. Tym samym PKO Bank Polski wraz z jednostkami zależnymi zapewnia kompleksową ofertę produktów i usług finansowych.