Walne Zgromadzenie Członków Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej

Opublikowane przez admin w dniu


Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu

Członków i Przedstawicieli Członków Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków i Przedstawicieli Członków Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się

1 lipca 2021 r. o godz. 14.00 w Dworku Diana w Sławacinku Nowym.

Drugi termin wyznaczony jest na godz. 14.30 z zachowaniem daty i miejsca obrad.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
  3. Uchwalenie regulaminu obrad.
  4. Wybór komisji.
  5. Sprawozdanie z działalności Rady BPIG i kierunków działania Izby.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Dyskusja i rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium organom Izby za okres objęty sprawozdaniem.
  8. Rozpatrzenie zmian w Statucie BPIG.
  9. Wybory władz Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej – Rady BPIG oraz Komisji Rewizyjnej.
  10. Wolne wnioski.

Leszek K. Horeglad – Prezes BPIGKategorie: Aktualności