Spotkanie dotyczące projektu rządowego programu Polski Ład.

Opublikowane przez admin w dniu

13 września 2021 r. w siedzibie BPIG odbyło się spotkanie Rady Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej, Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców „Podlasie” i przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia Przewoźników z Posłami Marcinem Duszkiem i Dariuszem Stefaniukiem.

Celem spotkania było omówienie i przedyskutowanie propozycji rozwiązań podatkowych i innych uregulowań fiskalnych zawartych w rządowym programie Polski Ład.

Przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców zgłosili Panom Posłom uwagi i obawy przedsiębiorców w stosunku do nowych regulacji:

 • obszerność zmian komplikuje a nie upraszcza regulacje prawne;
 • definicja „sprawiedliwości” określona w dokumencie to nic innego jak redystrybucja dochodów między grupami społecznymi; stracą z pewnością samozatrudnieni, przedsiębiorcy i lepiej zarabiający pracownicy etatowi;
 • dodatkowe obciążenia pracodawców spowodują spadek inwestycji
 • pytanie: czy ludziom będzie opłacało się pracować? problem ze znalezieniem pracowników jest już teraz;
 • podatek do wielkich korporacji – obawa, że może dotknąć też małe spółki prawa handlowego, jak również zniechęcić potencjalnych inwestorów zagranicznych;
 • planowane nowe regulacje i zwiększenie obciążeń podatkowych w praktyce spowoduje likwidację podatku liniowego;
 • Wpływ na sektor finansów publicznych:
 • NFZ zdecydowanie zyska, ale system ochrony zdrowia nadal będzie źle funkcjonował;
 • budżet Państwa straci;
 • JST (jednostki samorządu terytorialnego) stracą dużo przez zmniejszone wpływy z podatków, a jednocześnie będą musiały realizować swoje obowiązki ustawowe (np. oświatowe) i prawdopodobnie będą zmuszone ciąć inwestycje. Tu pojawił się apel przedsiębiorców, aby sprawiedliwie rozdzielić subwencje inwestycyjne dla JST.
 • Wpływ makroekonomiczny: zwiększona konsumpcja kosztem oszczędności wytworzą dodatkową presję inflacyjną.

Posłowie obiecali, że przekażą uwagi i obawy przedsiębiorców do Ministerstwa Finansów. Zaplanowane zostało zorganizowanie kolejnego podobnego spotkania po pierwszych czytaniach projektu omawianej ustawy.

Kategorie: Aktualności