Nowe nabory wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej

Informujemy, że od 15 do 26 marca 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej przyjmowane będą wnioski o  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Szczegóły: https://bialapodlaska.praca.gov.pl/-/14691990-informacja-o-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy Również od 15 do 26 marca 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych. Szczegóły: https://bialapodlaska.praca.gov.pl/-/14711559-informacja-o-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu

Szkolenie nt. zmian w Ustawie „Prawo zamówień publicznych”

W imieniu Rady Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej zapraszamy przedstawicieli Członków BPIG na szkolenie z zakresu zmian w Ustawie „Prawo zamówień publicznych”, które odbędzie się 19 marca 2021 r. Szkolenie poprowadzą eksperci z dziedziny zamówień publicznych z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k. Ze względu na obostrzenia sanitarne liczba miejsc jest ograniczona. Czytaj dalej…

Prace interwencyjne – nabór wniosków.

Informujemy, że od 22 do 26 lutego 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych. Szczegóły: https://bialapodlaska.praca.gov.pl/-/14514712-informacja-o-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-zorganizowanie-prac-interwencyjnych

Warsztaty „Jak zostać Liderem w Branży. Optymalizacja kosztów back-office.”

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz ekspert w dziedzinie Outsourcingu Procesów Biznesowych – przedsiębiorstwo BPO Champions Sp. z o.o. Sp. K z Gdańska zapraszają na webinarium/warsztaty nt. „Jak zostać Liderem w Branży. Optymalizacja kosztów back-office” – panel dla Dużych i Średnich Przedsiębiorstw.Wydarzenie jest adresowane Czytaj dalej…

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

W dniach od 10 do 12 lutego 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Szczegóły: https://bialapodlaska.praca.gov.pl/-/14341384-informacja-o-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego-art-69a-69b-ustawy-na-finansowanie-kosztow

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+

Informujemy, że od 18 do 22 stycznia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat.  Szczegóły: https://bialapodlaska.praca.gov.pl/-/14085699-informacja-o-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-skierowanego-bezrobotnego-ktory-ukonczyl-50-lat

Spotkanie BPIG z udziałem Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Rada Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej zaprasza na Członkowskie Spotkanie Środowiskowe BPIG z udziałem Pana Michała Litwiniuka Prezydenta Miasta Biała Podlaska, które odbędzie się 22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Temat spotkania: „Plany rozwojowe Miasta Biała Podlaska oraz współpraca ze środowiskiem gospodarczym Czytaj dalej…